25.03 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Ewangelia (Łk 1, 26-38) Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja.

Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”.

Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie.

Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”.

Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?”

Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”

Wtedy odszedł od Niej anioł.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja”. W tych słowach po raz pierwszy słyszymy imię Matki Syna Bożego. Wizyta anioła Gabriela związana jest z wielkimi planami Pana Boga, jakie ma względem tej młodziutkiej dziewczyny z Nazaretu. Jak Maryja postąpi względem tego nieoczekiwanego zaproszenia by być Matką Bożego Syna?

Maryja nieustannie trwa w osobowej łączności z Panem Bogiem, stąd to pozdrowienie: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ta łaska uzdalnia Ją do otwarcia swojego czystego serca na Bożą wolę. Dlatego w pełni zawierzenia na Boże słowo wypowiada „FIAT – TAK”. Jest to dojrzała, odpowiedzialna i konsekwentna decyzja – „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”.

„A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami” (J 1,14). Ta wielka tajemnica naszej wiary już od tej zaczyna uobecniać się w historii całej ludzkości i w historii każdego człowieka i będzie trwać bez końca.

Niech Maryja – Boża i nasza Matka uczy nas otwierać serca na rozpoznawanie i przyjmowanie woli Bożej w naszym życiu, w życiu naszych rodzin, naszej wspólnoty i całego świata. Zawierzmy siebie, te wszystkie niepewności rodzące się w nas, zawierzmy cały świat w dobie tej okrutnej pandemii opiece Maryi, byśmy tak jak ONA, na Boże plany i zamysły, potrafili zawsze z miłością i ufnością dzieci Bożych opowiadać FIAT – niech mi się stanie według Twego słowa!

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

„W tych dniach próby, kiedy ludzkość drży z powodu zagrożenia pandemią, chciałbym zaproponować wszystkim chrześcijanom wspólne wzniesienie głosu do Boga. Zachęcam wszystkich zwierzchników Kościołów i przywódców wszystkich wspólnot chrześcijańskich, a także chrześcijan różnych wyznań, aby błagali Boga Najwyższego i Wszechmogącego odmawiając jednocześnie modlitwę, której nauczył nas Jezus Chrystus – prosił Ojciec Święty. – Dlatego zachęcam wszystkich do odmówienia «Ojcze nasz» w środę 25 marca w południe. W dniu, w którym wielu chrześcijan upamiętnia Zwiastowanie Dziewicy Maryi Wcielenie Słowa, oby Pan wysłuchał jednomyślnej modlitwy wszystkich swoich uczniów, którzy przygotowują się na świętowanie zwycięstwa Zmartwychwstałego Chrystusa.”

POD TWOJĄ OBRONĘ
uciekamy się,
święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami
racz nie gardzić
w potrzebach
naszych,

ale od wszelakich
złych przygód
racz nas zawsze wybawiać,
Panno chwalebna
i błogosławiona.

O Pani nasza,
Orędowniczko nasza,
Pośredniczko nasza,
Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj,
Synowi swojemu nas polecaj,
swojemu Synowi nas oddawaj.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!