IV CZWARTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 5, 31-47) Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do Żydów:

«Gdybym Ja wydawał świadectwo o sobie samym, świadectwo moje nie byłoby prawdziwe. Jest ktoś inny, kto wydaje świadectwo o Mnie; a wiem, że świadectwo, które o Mnie wydaje, jest prawdziwe.

Wysłaliście poselstwo do Jana i on dał świadectwo prawdzie. Ja nie zważam na świadectwo człowieka, ale mówię to, abyście byli zbawieni. On był lampą, co płonie i świeci, wy zaś chcieliście radować się krótki czas jego światłem.

Ja mam świadectwo większe od Janowego. Są to dzieła, które Ojciec dał Mi do wypełnienia; dzieła, które czynię, świadczą o Mnie, że Ojciec Mnie posłał. Ojciec, który Mnie posłał, On dał o Mnie świadectwo. Nigdy nie słyszeliście ani Jego głosu, ani nie widzieliście Jego oblicza; nie macie także Jego słowa, trwającego w was, bo wy nie uwierzyliście Temu, którego On posłał.

Badacie Pisma, ponieważ sądzicie, że w nich zawarte jest życie wieczne: to one właśnie dają o Mnie świadectwo. A przecież nie chcecie przyjść do Mnie, aby mieć życie. Nie odbieram chwały od ludzi, ale poznałem was, że nie macie w sobie miłości Boga. Przyszedłem w imieniu Ojca mego, a nie przyjęliście Mnie. Gdyby jednak przybył ktoś inny we własnym imieniu, to przyjęlibyście go. Jak możecie uwierzyć, skoro od siebie wzajemnie odbieracie chwałę, a nie szukacie chwały, która pochodzi od samego Boga?

Nie sądźcie jednak, że to Ja was oskarżę przed Ojcem. Waszym oskarżycielem jest Mojżesz, w którym wy pokładacie nadzieję. Gdybyście jednak wierzyli Mojżeszowi, to i Mnie wierzylibyście. O Mnie bowiem on pisał. Jeżeli jednak jego pismom nie wierzycie, jakżeż moim słowom będziecie wierzyli?»

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Przeciwnicy Pana Jezusa chlubią się znajomością Pism Starego Przymierza, ale mimo to nie dochodzą do prawdy o obiecanym i oczekiwanym Mesjaszu. Sama znajomość i kurczowe trzymanie się litery Prawa paradoksalnie odgrodziła ich od Pana Boga. Wybudowali niewidzialny mur, którego nie są w stanie pokonać.

Pan Jezus powołuje się w swojej sprawie na świadectwo Jana Chrzciciela, na świadectwo Ojca, które przejawia się w czynionych przez Niego cudach, i w końcu, na świadectwo Pism – tak jak wymagało tego Prawo – aby świadectwo miało wartość, musi być potwierdzone przez dwóch lub trzech świadków (Dt 19,15). Chrystus swoim słuchaczom wprost wytyka, że nie rozpoznają Go jako Mesjasza, bo brakuje im prawdziwej miłości do Pana Boga, bo nie mają dobrych intencji poszukując jedynie ludzkiej chwały, bo interesownie interpretują Pisma.

Święty Jan Paweł II pisał: «Do kontemplacji oblicza Chrystusa można dotrzeć jedynie słuchając w Duchu głosu Ojca, ponieważ nikt oprócz Ojca nie zna Syna (Mt 11,27). Tak więc, potrzeba objawienia Najwyższego. Jednak, aby je przyjąć, konieczne jest przyjęcie postawy słuchacza».

Aby wyznawać, że Pan Jezus jest Synem Bożym i obiecanym Mesjaszem nie wystarczy tylko zewnętrzna postawa, zewnętrzne praktyki naszej pobożności, ale potrzebna tu jest nasza szczera postawa wewnętrznego otwarcia się na Pana i wola poddana Jego woli.

Jeżeli tak nie będzie, to grozi nam niebezpieczeństwo. Jakie? Możemy pasjonować się sprawami religijnymi, ale wewnętrznie tak naprawdę być daleko od Pana Boga.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!