IV PIĄTEK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 7, 1-2. 10. 25-30) Przeciwnicy zamierzają pojmać Jezusa, lecz godzina Jego jeszcze nie nadeszła

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi zamierzali Go zabić.

A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie.

Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: «Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest».

A Jezus, nauczając w świątyni, zawołał tymi słowami: «I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam z siebie; lecz prawdomówny jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał».

Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

«… godzina Jego jeszcze nie nadeszła». Ta godzina, o której pisze św. Jan to godzina Krzyża. To godzina, w której Syn Boży złoży Ojcu Niebieskiemu ofiarę z Siebie za grzechy całej ludzkości. Ta godzina wypełni się w Wielki Piątek, kiedy w osobie Sługi Jahwe spełnią się mesjańskie proroctwa proroka Izajasza.

Całe ziemskie życie Pana Jezusa jest ukierunkowane na tę ostateczną godzinę, o czym często mówi swoim uczniom. W Wielki Piątek nasz Zbawiciel odda Swojego Ducha w ręce Ojca wypełniając do końca Jego wolę. Od tego momentu tę misję przejmie Kościół i wszyscy jego członkowie ożywieni i umocnieni Duchem Świętym.

Misja Pana Jezusa, a więc Jego życie, praca, modlitwa, ofiara uobecniają się teraz w Jego Kościele. Nieustannie trwa godzina naszego Zbawiciela, która staje się naszą godziną. Poprzez Ogród Oliwny, Golgotę mamy dojść do Wielkanocnego Poranka, do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

APEL OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

„Z tą samą intencją w piątek 27 marca o godz. 18.00 poprowadzę modlitwę na dziedzińcu bazyliki św. Piotra, przy pustym placu – zapowiedział Ojciec Święty. –Już teraz zapraszam wszystkich do duchowego w niej udziału za pośrednictwem środków przekazu. Będziemy słuchali Słowa Bożego, wzniesiemy nasze błagania, będziemy adorowali Najświętszy Sakrament, którym na koniec udzielę błogosławieństwa «Urbi et Orbi», a do którego będzie dołączona możliwość otrzymania odpustu zupełnego”.