IV WTOREK WIELKIEGO POSTU

Ewangelia (J 5, 1-16) Uzdrowienie paralityka w sadzawce Betesda

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Było święto żydowskie i Jezus udał się do Jerozolimy.

W Jerozolimie zaś jest przy Owczej Bramie sadzawka, nazwana po hebrajsku Betesda, mająca pięć krużganków. Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych.

Znajdował się tam pewien człowiek, który już od lat trzydziestu ośmiu cierpiał na swoją chorobę. Gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że czeka już dłuższy czas, rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?»

Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody. W czasie, kiedy ja dochodzę, inny wstępuje przede mną».

Rzekł do niego Jezus: «Wstań, weź swoje nosze i chodź!» Natychmiast wyzdrowiał ów człowiek, wziął swoje nosze i chodził.

Jednakże dnia tego był szabat. Rzekli więc Żydzi do uzdrowionego: «Dziś jest szabat, nie wolno ci dźwigać twoich noszy».

On im odpowiedział: «Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje nosze i chodź». Pytali go więc: «Cóż to za człowiek ci powiedział: Weź i chodź?» Lecz uzdrowiony nie wiedział, kim On jest; albowiem Jezus odsunął się od tłumu, który był w tym miejscu.

Potem Jezus znalazł go w świątyni i rzekł do niego: «Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło». Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił. I dlatego Żydzi prześladowali Jezusa, że czynił takie rzeczy w szabat.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Jerozolima – Brama Owcza – sadzawka Betesda. Współczesna poczekalnia w szpitalu – „Leżało w nich mnóstwo chorych: niewidomych, chromych, sparaliżowanych”. Wśród nich był tam niepełnosprawny żyjący w swoim kalectwie od trzydziestu ośmiu lat. Bardzo cierpiał fizycznie, ale też i duchowo z powodu ludzkiej obojętności – „nie mam człowieka”. Wszędzie tam, gdzie ból i cierpienie pojawia się Jezus.

„Czy chcesz wyzdrowieć?” Pojawia się Człowiek i wielka szansa na wyrwanie się z dotychczasowej trudnej sytuacji, na uzdrowienie. „Wstań, weź swoje nosze i chodź!” – w jednej chwili staje się to, na co czekał tyle lat, zostaje całkowicie uzdrowiony ze swej fizycznej dolegliwości.

To co dalej następuje pewnie nas bardzo zaskoczy – pomimo doznanej łaski paralityk nie zmienił się wewnętrznie – nie wyraził wdzięczności Panu Jezusowi, nie potrafił wejść w relacje z Tym, który go uzdrowił. Co więcej, donosi Żydom na Pana Jezusa – „Człowiek ów odszedł i oznajmił Żydom, że to Jezus go uzdrowił”.

Jak paralitykowi, tak i nam dziś Pan Jezus uświadamia prawdę, że uzdrowienie ciała nie może być szczytem naszych marzeń i pragnień. „Oto wyzdrowiałeś. Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło”. To jest prawdziwe pragnienie naszego Mistrza – uzdrowić poranioną grzechami naszą duszę.

Odmawiając Koronkę do Bożego Miłosierdzia codziennie prosimy naszego Zbawiciela o łaskę zdrowia dla chorych i cierpiących z naszych rodzin, z naszych wspólnot, a do tego grona dołączyli wszyscy chorzy z koronawirusem, służby medyczne i porządkowe oraz rządzący państwami, ludzie nauki poszukujący szczepionki czy lekarstwa przeciwko tej strasznej pandemii. Nigdy nie zapominajmy prosić gorąco o nasze osobiste nawrócenie i o nawrócenie wszystkich grzeszników. Bądźmy wdzięczni Dobremu Bogu za wszystkie łaski, które na nas zlewa. Przeżywajmy każdy nas dzień w relacji osobowej z Trójjedynym Bogiem, który bezgranicznie nas kocha.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!