Życzenia Wielkanocne 2016

„Ustąpcie od nas smutki i trosk żale,

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość – Alleluja”.

 

zmartwychwstanie

 

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Chrystusem w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, utwierdzą naszą odwagę do radosnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w naszych sercach. Niech nasze świadectwo będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smutek i lęk. Niech nasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za nami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową życzę radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Ks. Andrzej Sobczyk

Program na Wielki Tydzień 2016

GETAFE

Wielki Czwartek   –  16:00 – Msza Św.

Wielki Piątek        –  15:00 – Droga Krzyżowa i Celebracja Męki Pańskiej

Wielka Sobota      –  15:30 – Święcenie Pokarmów

Wielkanoc             –   7:00 – Rezurekcja

 

PARQUE MIRAFLORES

Wielki Czwartek   –  19:00 – Msza Św. i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy

Wielki Piątek         –  19:00 – Droga Krzyżowa i Celebracja Męki Pańskiej i adoracja

                                       Pana Jezusa w grobie

Wielka Sobota       –  10:00  12:00  17:00 – Święcenie Pokarmów

Wielka Sobota       –  20:00  Wigilia Paschalna  –  Wspólna Liturgia Parafialna

Wielkanoc              –   9:00  Rezurekcja

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2016

W tym roku nasze wielkopostne ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. Daniel Trojnar, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Domowego Kościoła Archidiecezji Przemyskiej.

 

PROGRAM REKOLEKCJI – GETAFE

 • 16.03.2016 – środa – rozpoczęcie rekolekcji I częścią Gorzkich Żali o godzinie 20:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 17.03.2016 – czwartek – rozpoczęcie II częścią Gorzkich Żali o godzinie 20:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 20.03.2016 – Niedziela Palmowa – rozpoczęcie III częścią Gorzkich Żali o godzinie 13:40 i zakończenie rekolekcji Mszą św. z nauką rekolekcyjną.

 

PROGRAM REKOLEKCJI – PARQUE MIRAFLORES

 • 18.03.2016 – piątek – rozpoczęcie rekolekcji Drogą Krzyżową (młodzież) o godzinie 20:00, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 19.03.2016 – sobota – od godziny 16:00 okazja do spowiedzi;
 • 19.03.2016 – sobota – rozpoczęcie Drogą Krzyżową (dzieci) o godzinie 16:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 20.03.2016 – Niedziela Palmowa – nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 9:30 i zakończenie rekolekcji Mszą św. z nauką rekolekcyjną.

WIELKI POST 2016

PROGRAM NA WIELKI POST – GETAFE

 • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 13:40 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
 • 14.02.2016 – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 14:00.

PROGRAM NA WIELKI POST – PARQUE MIRAFLORES

 • 10.02.2016 – Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 20:30.
 • piątki Wielkiego Postu o godzinie 20:00 Droga Krzyżowa i Msza św. (wyjątkowo 19.02.2016 tylko Droga Krzyżowa).
 • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 9:30 nabożeństwo Gorzkich Żali.

 

SAKRAMENT POKUTY W WIELKIM POŚCIE

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i podczas rekolekcji, w Parque Miraflores od wtorku do soboty w godzinach od 17:00 do 18:30.

102 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

102

W niedzielę 17 stycznia 2016 roku w 102 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z kaplicy Domu Głównego i Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu transmitowana będzie przez TVP Polonia o godz. 13.00 Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w intencji polskich migrantów i obcokrajowców w naszym kraju. Zapraszamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy.

za: http://serwis.chrystusowcy.pl/