WIELKI POST 2016

PROGRAM NA WIELKI POST – GETAFE

  • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 13:40 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
  • 14.02.2016 – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 14:00.

PROGRAM NA WIELKI POST – PARQUE MIRAFLORES

  • 10.02.2016 – Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 20:30.
  • piątki Wielkiego Postu o godzinie 20:00 Droga Krzyżowa i Msza św. (wyjątkowo 19.02.2016 tylko Droga Krzyżowa).
  • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 9:30 nabożeństwo Gorzkich Żali.

 

SAKRAMENT POKUTY W WIELKIM POŚCIE

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i podczas rekolekcji, w Parque Miraflores od wtorku do soboty w godzinach od 17:00 do 18:30.

102 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

102

W niedzielę 17 stycznia 2016 roku w 102 Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy z kaplicy Domu Głównego i Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu transmitowana będzie przez TVP Polonia o godz. 13.00 Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Wiesława Lechowicza, delegata Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej, w intencji polskich migrantów i obcokrajowców w naszym kraju. Zapraszamy do duchowej łączności i wspólnej modlitwy.

za: http://serwis.chrystusowcy.pl/

Życzenia Świateczne

Oplatek 2015 (12)

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

Oplatek 2015 (11)

W rozpoczętym roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, pochylmy się nad Emmanuelem – „Bogiem z nami”, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za wielki dar miłości i miłosierdzia uobecniony w osobie Nowonarodzonego Bożego Syna.

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy 2016 Rok dla wszystkich odwiedzających naszą stronę

ks. Andrzej

 

PROGRAM ŚWIĄTECZNY

SPOTKANIA OPŁATKOWE

 

w sobotę 19.12 o godzinie 17:00 – Parque Miraflores

w niedzielę 20.12 po Mszy św. – Getafe

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – 24.12.2015 –

Msze św. będą sprawowane w następującym porządku:

 

19:00 – Parque Miraflores
– 22:00 – Getafe

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2015 –

Msze św. będą sprawowane w następującym porządku:

 

10:00 – Parque Miraflores
– 14:00 – Getafe

 

NOWY ROK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2016 –

Msze św. będą sprawowane w następującym porządku:

 

10:00 – Parque Miraflores
– 14:00 – Getafe

Konkurs i Loteria Świąteczna

Dnia 12.12.2015 rozpoczynamy konkurs na najładniejszy obrazek świąteczny.
Konkurs trwa do 19.12.2015. Ogłoszenie wyników 20.12.2015.

Dnia 20.12.2015. odbędzie się Losowanie Loterii Świątecznej.