Wielki Post 2018

PROGRAM NA WIELKI POST – GETAFE

• niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 13:40 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

• 18.02.2018 – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 14:00.

PROGRAM NA WIELKI POST – PARQUE MIRAFLORES

• 14.02.2018 – Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 20:30.

• piątki Wielkiego Postu o godzinie 20:15 Droga Krzyżowa i Msza św.

• niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 9:30 nabożeństwo Gorzkich Żali i Msza św.

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Anioł pasterzom mówił,
Chrystus się wam narodził,
w Betlejem nie bardzo podłym mieście,
narodził się w ubóstwie
Pan wszego stworzenia.”

 

Głębokiego i radosnego oczekiwania
na przyjęcie Bożego Syna do swego życia, którego posyła nam Bóg Ojciec,
darów Ducha Świętego, który pomoże nam uwielbiać Boga
i zasiewać ziarno pokoju i miłości wśród bliskich i wszędzie, tam gdzie Bóg nas stawia,
wielu łask Bożych w Nowym 2018 Roku!

PROGRAM ŚWIĄTECZNY

IV NIEDZIELA ADWENTU – 24.12.2017

Parque Miraflores – 10:00

Getafe – 14:00

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – 24.12.2017

Parque Miraflores – 19:00

Getafe – 22:00

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2017

Parque Miraflores – 10:00

Getafe – 14:00