Ogloszenie.

Drodzy parafianie:

Piszę do Was, aby was pocieszyć w tym trudnym czasie, który rozpoczynamy, a będzie on długi i trudny. Nie dajcie się zwieść, że teraz nic się nie dzieje lub dlatego, że są ludzie, którzy relatywizują sytuację, w której się znajdujemy.Ograniczajcie wyjścia na ulicę, jak to tylko możliwe, traktujcie to bardzo poważnie!Podążajcie za wskazówkami higienicznymi zalecanymi przez nasze władze.Każdego dnia proponujemy Wam jedyną wspólną aktywność, którą jest się Święty Różaniec o godz. 18:00 każdy w swoim domu. Jeśli możecie, zróbcie to przy oknie. My też będziemy.Codziennie modlimy się i oferujemy Mszę św. za Was to nasze zadanie! Wy też się módlcie. Prosimy, aby Różaniec był zawsze w Waszych rękach. Módlcie się dużo, to wszystko, co możemy zrobić! Żyjcie dobroczynnością w miarę swoich możliwości, ale bez lekkomyślności! Módlcie się za wszystkich chorych, ich krewnych, za zmarłych. Módlcie się szczególnie za wszystkich sanitariuszy i naukowców. Módlcie się za nasze władze i tych, którzy muszą zagwarantować porządek publiczny. Módlcie się za Polskę i Hiszpanię i za cały świat. Módlcie się za Kościół. Módlcie się również za nas, abyśmy każdego dnia mogli sprawować Eucharystię.Przypominam Wam przykład św. Jana Bosco o zarazie, która wtedy trwała. Powiedział swoim wiernym, żeby nie grzeszyli, a Pan im pomoże. Porzućcie grzech i żałujcie!Kończę modlitwą, którą Święty Anioł nauczył dzieci z Fatimy. Módlcie się przez Jej wstawiennictwo i powierzcie się swojemu świętemu aniołowi stróżowi:„O Boże mój, wierzę w Ciebie uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie.Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają,Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują.Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty.W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa obecnego na ołtarzach całego światajako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany.Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryiproszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników”.Zjednoczeni w modlitwie czekamy na Was o 18:00 każdego dnia na wspólnej modlitwie Różańcowej każdy w swoim domu.

ks. Jezus i ks. Andrzej

Ogłoszenie.

Szczęść Boże.

Odpowiadając na zarządzenia Rządu Hiszpanii i Episkopatu, w związku z zagrożeniem zdrowia i życia przez epidemię koronawirusa od dziś do odwołania pozostają zamknięte kościoły – a co za tym idzie nie będzie Mszy św. niedzielnych w Parque Miraflores i w Getafe. Bardzo proszę o uczestnictwo we Mszach św. niedzielnych i do duchowej Komunii św. poprzez środki masowego przekazu. Biskup Ordynariusz udziela na ten dyspensy, a tym samym nie popełniamy grzechu ciężkiego nie uczestnicząc w kościele w niedzielnej Mszy św. Polecajmy gorącej modlitwie rządzących, służby medyczne, chorych i zmarłych. W modlitwie pamiętajmy też o sobie nawzajem.Niech Opatrzność Boża czuwa nad nami a Matka Boża ma nas wszystkich w swojej opiece.

ks. Andrzej Sobczyk

OGŁOSZENIA

Szczęść Boże. Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie Panu. W związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa od dziś do odwołania zachodzą następujące zmiany:

1. W kościele w Parque Miraflores zawieszone są Drogi Krzyżowe i niedzielne Msze Św.

2. W niedziele w Parafii Matki Boskiej Fatimskiej w Getafe będą sprawowane Msze Św. o godzinie 10:30.

3. Zachęcam do codziennej intensywnej modlitwy łącząc się duchowo:

a. Często odmawiajmy modlitwę Suplikacji: „Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami i nad całym światem”.

b. Codziennie o godzinie 15:00 odmawiajmy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

c. Codziennie odmawiajmy Różaniec.

d. W piątki Wielkiego Postu rozważajmy Drogę Krzyżową.

5. Osoby, które pozostaną w niedzielę w domu zachęcam od uczestnictwa we Mszy Św. poprzez środki masowego przekazu:

a. Program 1 TVP o godzinie 7:00

b. Telewizja Republika (przez internet) o godzinie 7:00 – http://live.telewizjarepublika.pl/live.php

6. Sakrament Pokuty w niedziele, a w ciągu tygodnia proszę o indywidualny kontakt ze mną – 649601379.

Bardzo proszę o przekazanie tej informacji naszym Rodakom.Niech Dobry Bóg okaże nam swoje miłosierdzie a Maryja ma nas w swojej Matczynej opiece.  Z Panem Bogiem. Ks. Andrzej Sobczyk

DYSPENSA OD NIEDZIELNEJ MSZY ŚW.

Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia, biskup diecezjalny D. Gines udzielił dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym:

a. osobom w podeszłym wieku,

b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),

c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Życzenia Świąteczne

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony”.

Świętując Uroczystość Bożego Narodzenia dotykamy głębokiej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. Niech przeżywanie tego Misterium naszej wiary łączy się z uwielbieniem Boga Ojca za Jego Miłość uobecniającą się w Osobie Syna Bożego rodzącego się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego.

Błogosławionego świętowania w pokoju i radości życzy ks. Andrzej Sobczyk