08.05.2020 – PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

„Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»” (J 18,37-38). Za życie w prawdzie trzeba płacić cenę, która jest złączona z ofiarą. Widzimy to w osobie Pana Jezusa i życiu świętych, którzy dobrowolnie wybrali drogę wierności Prawdzie («Ja jestem drogą i prawdą, i życiem» – J 14,6). Taką drogę wybrał święty Stanisław, składając Bogu ofiarę ze swojego życia.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa o Dobrym Pasterzu. Jest Nim sam Jezus Chrystus. On nie tylko nas zna po imieniu, ale oddał swoje życie by nas odkupić od grzechu, śmierci i szatana. Dobrego Pasterza wypełnił się w osobie świętego Stanisława, który oddał życie za swoje owce broniąc moralnego ładu w sercach i w życiu społecznym. To on woła dziś do nas byśmy byli wierni Bożemu Prawu jako poszczególni obywatele i jako cały naród.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

07.05.2020 – CZWARTEK, IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Ewangelia (J 13, 16-20) Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im:

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to, będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie.

Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz trzeba, aby się wypełniło Pismo: „Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę”. Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii wracamy do Wielkiego Czwartku, kiedy Mistrz umywa nogi swoim uczniom. W świetle Wielkanocnym ten gest nabiera pełnego znaczenia. Ewangelia uczy właściwego spojrzenia na drugiego człowieka, którego nie można traktować przedmiotowo. Święty Jan Paweł II uczył, że drugi człowiek jest „darem dla mnie”, komu trzeba „dać miejsce”, czyli być dla innych.

«Będziecie błogosławieni, gdy według tego czynić będziecie». Apostołowie mocno przeżywają gest, który uczynił Pan Jezus. Pozostanie on na zawsze w pamięci całego Kościoła i będzie się przejawiał w postawie służebnej drugiemu człowiekowi.

W Eucharystii nasz Mistrz i Pan staje się naszym sługą. Sama świadomość Jego fizycznej obecności nie wystarcza. Konieczne jest uczenie się od Chrystusa służebnej postawy wobec drugiego człowieka. Czy potrafimy być dla innych ludzi? Słuchamy ich, gdy do nas mówią? Otrzymaliśmy dar miłości, umierajmy więc dla grzechu a żyjmy dla Boga.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

06.05.2020 – ŚRODA, ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA

Ewangelia (J 14, 6-14) Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział do Tomasza:

«Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca?” Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię.

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

W liturgii Kościoła wspominamy świętych Apostołów Filipa i Jakuba. To święto przypomina prawdę, że wiara jest łaską dla każdego człowieka i dla całej wspólnoty. Świadectwo apostołów utwierdza nas i pomaga nam w życiu wiarą. Odnajdujemy je w Ewangeliach i w Tradycji Kościoła przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Apostołowie świadczą o swoich spotkaniach ze Zmartwychwstałym Panem, który przekazał im misję głoszenia Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi. To nie my wybieramy Boga, ale On nas wybiera i zaprasza byśmy naszym życiem świadczyli o Jego wielkiej miłości do nas. Tej wielkiej miłości Boga szczególnie doświadczamy w sakramentalnej obecności, w której pragnie zjednoczyć się z nami, czyli ze wszystkim, co przeżywamy i co nas tworzy. Jezus zapewnia nas, że nas nigdy nie opuści i o cokolwiek z wiarą poprosimy w Jego imię, to On to uczyni.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

Szczęść Boże.

W związku ze zmniejszaniem obostrzeń spowodowanych pandemią koranawirusa od 11 maja będzie można uczestniczyć we Mszach św. Jeżeli nie będzie żadnych innych zmian ze strony władz rządowych czy duchownych, to w niedzielę 17 maja powrócimy do sprawowania Mszy św. w naszych wspólnotach w Parque Miraflores i w Getafe. Proszę nie sugerować się wcześniejszymi godzinami naszych celebracji – w najbliższym czasie podam nowe godziny i formy uczestniczenia we Mszy św.

Dlatego też bardzo proszę śledzić stronę naszej Kapelanii, gdzie na bieżąco będą podawane wszystkie ważne informacje. Zachęcam do zapoznania się z dokumentem Episkopatu Hiszpanii i naszego Biskupa D. Gines (Informacje w odnośniku). Pamiętajmy, że w dalszym ciągu konieczne jest stosowanie się do wszelkich przepisów i zaleceń.

W miesiącu poświęconym Matce Bożej polecam wszystkich Jej opiece. Maryjo Królowo Polski i Polonii – módl się za nami. Z ufnością na szybkie spotkanie – ks. Andrzej

05.05.2020 – WTOREK, IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY

Ewangelia (J 10, 22-30) Moje owce słuchają mego głosu

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Obchodzono w Jerozolimie uroczystość Poświęcenia Świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni, w portyku Salomona.

Otoczyli Go Żydzi i mówili do Niego: «Dokąd będziesz nas trzymał w niepewności? Jeśli Ty jesteś Mesjaszem, powiedz nam otwarcie!»

Rzekł do nich Jezus: «Powiedziałem wam, a nie wierzycie. Czyny, których dokonuję w imię mojego Ojca, świadczą o Mnie. Ale wy nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec.

Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

Tobie Chryste

Kilka myśli…

W naszym ziemskim życiu przechodzimy przez wiele prób. Jedną z nich może być niewiara w Boże działanie w naszym życiu – o czym mówi dzisiejsza Ewangelia. Dlaczego Żydzi nie uwierzyli Panu Jezusowi? Może dlatego, że mieli inne oczekiwania, że spodziewali się czegoś innego od Mesjasza.

Może czasem czujemy się zawiedzeni, że Pan Bóg nie spełnia tego o co Go prosimy, nie usuwa trudności i przeciwności losu, choć tego bardzo pragniemy i takiego działania oczekujemy od Niego. Mimo przeciwności jakie napotykamy w naszym życiu, Pan Jezus zachęca nas, byśmy wytrwali przy Nim. Niech każde spotkanie z Panem na modlitwie będzie wyrazem naszego bezgranicznego zaufania Bożej woli każdego dnia, a szczeg,olnie w tych momentach, kiedy wydaje nam się, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje czy milczy w obliczu naszych próśb, czy też nie odpowiada nam jak byśmy tego oczekiwali.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!