REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W tym roku nasze wielkopostne ćwiczenia duchowe poprowadzi ks. mgr Janusz Maziarka, proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Radłowie

 

PROGRAM REKOLEKCJI – GETAFE

 • 22.03.2017 – środa – rozpoczęcie rekolekcji I częścią Gorzkich Żali o godzinie 20:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 23.03.2017 – czwartek – rozpoczęcie II częścią Gorzkich Żali o godzinie 20:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 26.03.2017 – niedziela– rozpoczęcie III częścią Gorzkich Żali o godzinie 13:40 i zakończenie rekolekcji Mszą św. z nauką rekolekcyjną.

 

PROGRAM REKOLEKCJI – PARQUE MIRAFLORES

 • 24.03.2017 – piątek – rozpoczęcie rekolekcji Drogą Krzyżową (młodzież) o godzinie 20:00, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 25.03.2017 – sobota – od godziny 16:00 okazja do spowiedzi;
 • 25.03.2017 – sobota – rozpoczęcie Drogą Krzyżową (dzieci) o godzinie 16:30, a następnie Msza św. z nauką rekolekcyjną;
 • 26.03.2017 – niedziela – nabożeństwo Gorzkich Żali o godzinie 9:30 i zakończenie rekolekcji Mszą św. z nauką rekolekcyjną.

Wielki Post 2017

PROGRAM NA WIELKI POST – GETAFE

 • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 13:40 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;
 • 05.03.2017 – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 14:00.

PROGRAM NA WIELKI POST – PARQUE MIRAFLORES

 • 01.03.2017 – Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 20:30.
 • piątki Wielkiego Postu o godzinie 20:00 Droga Krzyżowa i Msza św. (wyjątkowo 10.03.2017 tylko Droga Krzyżowa).
 • niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 9:30 nabożeństwo Gorzkich Żali.

 

SAKRAMENT POKUTY W WIELKIM POŚCIE

Możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty w czasie nabożeństw Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i podczas rekolekcji, w Parque Miraflores od wtorku do soboty w godzinach od 17:00 do 18:30.

Życzenia Bożonarodzeniowe

„Kiedy tam przebywali, w Betlejem,

nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.

Porodziła swego pierworodnego Syna,

owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie”.

(Łk 2,6)

szopka-2016

 

Niech Święta Bożego Narodzenia pozwolą Wam doświadczyć Bożej miłości, serdeczności i bliskości. Niech Ten, który zechciał stać się człowiekiem rozświetli Wasze dni i wypełni je swymi łaskami. Wszystkim życzymy błogosławionych Świąt!

ks. Andrzej Sobczyk

KAPELANIA POLSKA PROGRAM ŚWIĄTECZNY

swieta2016

SPOTKANIA OPŁATKOWE

Parque Miraflores – w sobotę 17.12 o godzinie 17:00

Getafe – w niedzielę 18.12 po Mszy św.

 

WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA – 24.12.2015

Parque Miraflores – 19:00
Getafe – 22:00

 

UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO NARODZENIA – 25.12.2015

Parque Miraflores – 10:00
Getafe – 14:00

 

Św. Szczepana – 26.12.2015

Parque Miraflores – 10:00

 

NOWY ROK – ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI – 01.01.2017

Parque Miraflores – 10:00
Getafe – 14:00

 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI – 06.01.2017

Parque Miraflores – 10:00
Getafe – 14:00

 

swieta2016_01

 

 

 

Życzenia Wielkanocne 2016

„Ustąpcie od nas smutki i trosk żale,

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość – Alleluja”.

 

zmartwychwstanie

 

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Chrystusem w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, utwierdzą naszą odwagę do radosnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w naszych sercach. Niech nasze świadectwo będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smutek i lęk. Niech nasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za nami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową życzę radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Ks. Andrzej Sobczyk