WSPOMNIENIE WSZYSTKICH ZMARŁYCH

Niedziela 2 listopada jest dniem szczególnej pamięci o wszystkich wiernych zmarłych. Wypominki i Msze św. w PARQUE MIRAFLORES i GETAFE o tak jak w Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy w naszych modlitwach o naszych zmarłych i o wszystkich duszach w czyśćcu cierpiących.

W dniach od 1 do 8 listopada za zmarłych możemy ofiarować dar ODPUSTU ZUPEŁNEGO.

Pomyśl… Komu możesz „ofiarować Niebo”? Poprzez odpust Bóg przychodzi, aby nas ratować i uchronić przed potępieniem. Musimy zrozumieć, a zwłaszcza uwierzyć, że jest to niezwykła chwila, w której Bóg poprzez Kościół naprawia zło, które jest skutkiem ludzkiego grzechu. Daje nam ogromną lekcję miłości i przebaczenia.

Nawiedzając z modlitwą kościół lub kaplicę w uroczystość Wszystkich Świętych oraz w Dniu Zadusznym, możemy pod zwykłymi warunkami uzyskać odpust zupełny, czyli całkowite darowanie kar dla dusz w czyśćcu cierpiących. Ponadto wypełniając określone warunki, możemy uzyskać odpust zupełny od 1 do 8 listopada za pobożne (czyli modlitewne) nawiedzenie cmentarza. Odpust zupełny możemy uzyskać raz dziennie.

Warunki uzyskania odpustu zupełnego:

1. Wzbudzić intencję jego otrzymania.
2. Być w stanie łaski uświęcającej.
3. Wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.
4. Przyjąć w tym dniu Komunię Świętą.
5. Odnowić naszą jedność ze wspólnotą Kościoła poprzez odmówienie: Ojcze naszWierzę w Boga” oraz modlitwy w intencjach bliskich Ojcu Świętemu.

 (za: http://www.radiomaryja.pl/kosciol/warunki-odpustu-zupelnego-1-8-listopada/)