Życzenia Świateczne

Oplatek 2015 (12)

Gdy się Chrystus rodzi
I na świat przychodzi,
Ciemna noc w jasności
Promienistych brodzi.
Aniołowie się radują,
Pod niebiosy wyśpiewują:
Gloria, gloria, gloria
In excelsis Deo!

Oplatek 2015 (11)

W rozpoczętym roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, pochylmy się nad Emmanuelem – „Bogiem z nami”, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia i wyraźmy naszą wdzięczność Bogu za wielki dar miłości i miłosierdzia uobecniony w osobie Nowonarodzonego Bożego Syna.

Z najlepszymi życzeniami i modlitwą na Święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy 2016 Rok dla wszystkich odwiedzających naszą stronę

ks. Andrzej