Życzenia Świąteczne

„Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony.
Ogień krzepnie, blask ciemnieje, ma granice Nieskończony”.

Świętując Uroczystość Bożego Narodzenia dotykamy głębokiej tajemnicy Wcielenia Jezusa Chrystusa. Niech przeżywanie tego Misterium naszej wiary łączy się z uwielbieniem Boga Ojca za Jego Miłość uobecniającą się w Osobie Syna Bożego rodzącego się z Maryi Dziewicy za sprawą Ducha Świętego.

Błogosławionego świętowania w pokoju i radości życzy ks. Andrzej Sobczyk