Życzenia Wielkanocne

„O, zaiste błogosławiona noc, jedyna,

która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią,

sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.”

(Exsultet)

Przeżywamy paschalną radość tryumfu naszego Zbawiciela nad grzechem, cierpieniem i śmiercią. Zmartwychwstały Chrystus jest dla nas nadzieją i nadaje sens całemu naszemu życiu. Niech Pan Jezus obdarza radością, miłością i pokojem, a płynący z głębi serc śpiew Alleluja łączy wszystkich w uwielbieniu i dziękczynieniu za wielki dar Odkupienia całej ludzkości i każdego człowieka.

Z pamięcią w modlitwie

Ks. Andrzej Sobczyk