Archiwum miesiąca: listopad 2014

ZAPROSZENIE

W dniu 19 października obchodziliśmy 30 rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, obrońcy praw człowieka w PRL, zamordowanego przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa.

W niedzielę 23 listopada w naszych wspólnotach gościć będziemy ks. Stanisława Małkowskiego, kaznodzieję, socjologa, publicystę, społecznika, działacza opozycji demokratycznej w PRL i kapelana „Solidarności”, przyjaciela i współpracownika ks. Jerzego Popiełuszki.

Ks. Stanisław Małkowski odprawi Msze św. dzieląc się z nami Słowem Bożym i wspomnieniami o błogosławionym ks. Jerzym. W duchu religijno-patriotycznym serdecznie wszystkich zapraszamy.