Archiwum miesiąca: marzec 2016

Życzenia Wielkanocne 2016

„Ustąpcie od nas smutki i trosk żale,

Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.

Ojcu swojemu już uczynił zadość,

Nam niesie radość – Alleluja”.

 

zmartwychwstanie

 

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze zmar­twych­wsta­łym Chrystusem w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, utwierdzą naszą odwagę do radosnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w naszych sercach. Niech nasze świadectwo będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smutek i lęk. Niech nasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za nami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim Gościom odwiedzającym naszą stronę internetową życzę radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Ks. Andrzej Sobczyk

Program na Wielki Tydzień 2016

GETAFE

Wielki Czwartek   –  16:00 – Msza Św.

Wielki Piątek        –  15:00 – Droga Krzyżowa i Celebracja Męki Pańskiej

Wielka Sobota      –  15:30 – Święcenie Pokarmów

Wielkanoc             –   7:00 – Rezurekcja

 

PARQUE MIRAFLORES

Wielki Czwartek   –  19:00 – Msza Św. i adoracja Pana Jezusa w ciemnicy

Wielki Piątek         –  19:00 – Droga Krzyżowa i Celebracja Męki Pańskiej i adoracja

                                       Pana Jezusa w grobie

Wielka Sobota       –  10:00  12:00  17:00 – Święcenie Pokarmów

Wielka Sobota       –  20:00  Wigilia Paschalna  –  Wspólna Liturgia Parafialna

Wielkanoc              –   9:00  Rezurekcja