Archiwum miesiąca: maj 2020

FAZA 2

W obecnej fazie – z zachowaniem stref czasowych – Msze Św. będą sprawowane w następującym porządku:

 • w niedziele o godzinie 8:30 – Urbanización Parque Miraflores
 • w niedziele o godzinie 10:00 – Urbanización Parque Miraflores
 • w niedziele o godzinie 14:00 – Getafe

LICZBA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH we Mszy Świętej jest OGRANICZONA – w Fazie 2 jedynie 1/3 całości miejsc siedzących, czyli maksymalnie:

 • Urbanización Parque Miraflores – 39 osób (35 osób w kościele i 4 osoby w salce);
 • Getafe – 80 osób.

Z tego względu KONIECZNE JEST ZAPISANIE SIĘ na Mszę św. poprzez wiadomość wysłaną przez WhatsApp na numer 649 601 379 (ks. Andrzej) podając datę, godzinę, imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć. POTWIERDZENIEM ZAPISANIA SIĘ BĘDZIE WIADOMOŚĆ ZWROTNA. W bieżącym tygodniu zapisujemy się wyłącznie na najbliższą sobotę i niedzielę.

W kościele zachowujemy następujące ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

 1. MASECZKA – której nie zdejmujemy z twarzy podczas całej Mszy Św.;
 2. ŻEL – przed wejściem do kościoła zdejmujemy rękawiczki i ręce odkażamy żelem;
 3. WYZNACZONE MIEJSCE – należy zająć wyznaczone miejsce i nie zmieniać go. Rodziny i osoby mieszkające razem mogą usiąść razem;
 4. ZNAK POKOJU – tylko przez pochylenie głowy – nie opuszczamy naszych miejsc;
 5. KOMUNIA ŚW. – przystępujemy do Komunii Św. zachowując odpowiednią odległość. Rekomenduje się przyjmowanie na rękę, maseczkę opuszczamy przed Komunią Św. na brodę (nie ściągamy); otrzymujemy na dłoń Ciało Chrystusa i wkładamy do ust przed celebransem;
 6. KOLEKTA – przy wyjściu z kościoła będzie można złożyć do koszyczka dobrowolną ofiarę. 

BARDZO PROSZĘ O ZROZUMIENIE I STOSOWANIE SIĘ DO TYCH PRZEPISÓW.

Osoby starsze, chore i tzw. „podwyższonego ryzyka” powinny koniecznie pozostać w domu.

SAKRAMENT POKUTY – ze względu na ograniczony czas w niedziele bardzo proszę by na spowiedź umawiać się indywidualnie przez WhatsApp na numer 649 601 379 (ks. Andrzej).

Bardzo proszę przekazać dalej tę wiadomość. Proszę też o śledzenie Strony Kapelanii – wszelkie zachodzące zmiany będą umieszczane na bieżąco.

Ks. Andrzej Sobczyk

PRZEDŁUŻENIE FAZY 0

 1. W naszej Prowincji Faza 0 została przedłużona. Dlatego nie możemy jeszcze uczestniczyć we Mszy św. sprawowanej w naszych Wspólnotach. Od poniedziałku 11 maja we wszystkie dni w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w Getafe (Calle Lope de Vega 2) w godzinach od 11:00 do 12:30 i od 19:00 do 20:30 można skorzystać z Sakramentu Pokuty i przyjąć Komunię Świętą. Bardzo proszę, by zachowywać wszelkie środki ostrożności i bezpieczeństwa – przychodzimy w maseczkach, dezynfekujemy ręce, poruszamy się w wyznaczonych godzinach.
 2. W środę 13 maja przypada UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ. W poniedziałek i wtorek o godzinie 19:30 zapraszam do wspólnej modlitwy Różańcowej – łączymy się z naszych domów. W środę odmówimy Różaniec o godzinie 11:30 i 19:30. W tym dniu będą zbierane produkty spożywcze dla najbardziej potrzebujących.
 3. Wszelkie zmiany będą udostępniane na naszej stronie.

Z zapewnieniem o codziennej pamięci w modlitwie – ks. Andrzej

09.05.2020 – SOBOTA – IV TYDZIEŃ WIELKANOCNY

EWANGELIA (J 14, 7-14) Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca

Słowa Ewangelii według Świętego Jana

Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».

Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».

Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła!

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

Dzisiejsza Ewangelia przypomina o głębokich więzach Pana Jezusa z Ojcem: «Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie». Bóg Ojciec posyła swoje Słowo i w Nim poznajemy wszystkie zamysły Boga. W Jezusie otrzymujemy pełnię Bożego objawienia. To, co Jezus mówi i czyni, ma swoje źródło w Ojcu i Ojciec wyraża się w pełni w Jezusie. Wszystko to, co Ojciec pragnie nam powiedzieć, znajduje się w słowach i czynach Syna. Wszystko co On chce spełnić dla naszego dobra, spełnia przez swojego Syna. Wiara pokorna i wytrwała w Jezusa, wybór by za nim podążać i być mu posłusznym każdego dnia, łączy z tajemnicą Boga i pozwala nam korzystać ze wszystkich bogactw Jego łask.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

08.05.2020 – PIĄTEK, UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

Ewangelia (J 10, 11-16) Dobry pasterz oddaje życie za owce

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział:

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach.

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz».

Oto Słowo Pańskie – Chwała Tobie Chryste

Kilka myśli…

„Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». Rzekł do Niego Piłat: «Cóż to jest prawda?»” (J 18,37-38). Za życie w prawdzie trzeba płacić cenę, która jest złączona z ofiarą. Widzimy to w osobie Pana Jezusa i życiu świętych, którzy dobrowolnie wybrali drogę wierności Prawdzie («Ja jestem drogą i prawdą, i życiem» – J 14,6). Taką drogę wybrał święty Stanisław, składając Bogu ofiarę ze swojego życia.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy słowa o Dobrym Pasterzu. Jest Nim sam Jezus Chrystus. On nie tylko nas zna po imieniu, ale oddał swoje życie by nas odkupić od grzechu, śmierci i szatana. Dobrego Pasterza wypełnił się w osobie świętego Stanisława, który oddał życie za swoje owce broniąc moralnego ładu w sercach i w życiu społecznym. To on woła dziś do nas byśmy byli wierni Bożemu Prawu jako poszczególni obywatele i jako cały naród.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA – ŚW. JAN PAWEŁ II – KRAKÓW–ŁAGIEWNIKI, 17.08.2002

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.

SUPLIKACJE

Święty Boże, Święty Mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami.

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!