Archiwum miesiąca: kwiecień 2021

Życzenia Wielkanocne

„Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja!”

„[Szymon Piotr] wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych” (J 20,6-9).
Niech spotkanie z Chrystusem Uwielbionym pogłębia naszą wiarę w Jego i nasze zmartwychwstanie, które nadaje sens całemu naszemu życiu. Niech utwierdza nadzieję i umacnia miłość w ufnym kroczeniu za naszym Panem i Mistrzem.

Z Bożym błogosławieństwem
Ks. Andrzej Sobczyk