PROGRAM WAKACYJNY 2021

 • W niedziele od 04 do 25 lipca nie będzie Mszy św. w języku polskim w Parque Miraflores i w Getafe.
 • W sierpniu program Mszy św. w języku polskim jest następujący:
  • 01 sierpień – o 10:30 Msza św. w Parque Miraflores – nie będzie Mszy św. w Getafe
  • 08 sierpień – o 10:30 Msza św. w Getafe – nie będzie Mszy św. w Parque Miraflores
  • 15 sierpień – o 10:30 Msza św. w Parque Miraflores – nie będzie Mszy św. w Getafe
  • 22 sierpień – o 10:30 Msza św. w Getafe – nie będzie Mszy św. w Parque Miraflores 
  • 29 sierpień – o 10:30 Msza św. w Parque Miraflores – nie będzie Mszy św. w Getafe

Życzenia Wielkanocne

„Ustąpcie od nas, smutki i trosk żale,
Gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość.
Alleluja!”

„[Szymon Piotr] wszedł do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, [które mówi], że On ma powstać z martwych” (J 20,6-9).
Niech spotkanie z Chrystusem Uwielbionym pogłębia naszą wiarę w Jego i nasze zmartwychwstanie, które nadaje sens całemu naszemu życiu. Niech utwierdza nadzieję i umacnia miłość w ufnym kroczeniu za naszym Panem i Mistrzem.

Z Bożym błogosławieństwem
Ks. Andrzej Sobczyk