Wielki Post 2018

PROGRAM NA WIELKI POST – GETAFE

• niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 13:40 nabożeństwo Drogi Krzyżowej;

• 18.02.2018 – I Niedziela Wielkiego Postu – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 14:00.

PROGRAM NA WIELKI POST – PARQUE MIRAFLORES

• 14.02.2018 – Środa Popielcowa – Msza św. z posypaniem głów popiołem o godzinie 20:30.

• piątki Wielkiego Postu o godzinie 20:15 Droga Krzyżowa i Msza św.

• niedziele Wielkiego Postu – o godzinie 9:30 nabożeństwo Gorzkich Żali i Msza św.